Maatregelen Corona

Verlenging bevoegdheden vanwege lockdown

IBKI besloot vanwege de lockdown om de APK-examens vanaf 16 december stil te leggen. Hierdoor kunnen APK-keurmeesters, Tachograaftechnici en LPG-technici (verder: APK-keurmeesters) hun examen Bevoegdheidsverlenging niet meer tijdig afleggen en dreigt hun bevoegdheid hierdoor te verlopen.
Van alle APK-keurmeesters, waarvan de bevoegdheid zou verlopen in de periode van 16 december tot en met 31 maart 2021, heeft IBKI (met toestemming van de Minister van IenW) inmiddels de bevoegdheid al met 4 maanden verlengd. Omdat de lockdown steeds verlengd wordt en het niet duidelijk is wanneer IBKI de APK-examens weer kan hervatten, heeft zij wederom een verzoek gedaan aan de Minister om deze periode te verlengen tot 01-06-2021. De Minister heeft hiermee ingestemd.